Công ty cổ phần dịch vụ Điểm Đến Golf Việt Nam 
Địa chỉ       : Ngõ 172, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại  : 0944043556 – 0942709955 – 0949726633
Email         : sales1.vngolfdestination@gmail.com | sales3.vngolfdestination@gmail.com | sales2.vngolfdestination@gmail.com