Lưu trữ thẻ: Móng Cái International Golf Club

Sân Golf Móng Cái

Móng Cái International Golf Club là sân golf bãi biển duy nhất tại Việt Nam...