Lưu trữ thẻ: Sân Golf Móng Cái

Sân Golf Móng Cái

Móng Cái International Golf Club là sân golf bãi biển duy nhất tại Việt Nam...