Lưu trữ thẻ: Sân Golf PGA Novaworld

Sân Golf PGA Novaworld

Theo thiết kế, NovaWorld Phan Thiet có hai sân golf Garden Golf và Ocean Golf...